Bạn nhỏ làm những việc gì đỡ mẹ ?

Câu hỏi 1: (Trang 16 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Bạn nhỏ làm những việc gì đỡ mẹ? phần soạn bài tập đọc Khi mẹ vắng nhà trang 16 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bạn nhỏ làm nhiều việc đỡ mẹ : luộc khoai, giã gạo, thổi cơm, nhổ cỏ vườn và quét sân, quét cổng.

(BAIVIET.COM)