Bạn Dìn giới thiệu những gì về trường mình ?

Câu hỏi 2: (Trang 119 SGK tiếng việt lớp 3) – Bạn Dìn giới thiệu những gì về trường mình ? phần soạn bài Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao trang 119 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Trường có đủ phòng học cho năm lớp, có bếp phòng ăn và nhà ở. Các thầy cô ăn ở cùng học sinh

(BAIVIET.COM)