Bài văn chim họa mi hót gồm mấy đoạn? Nôi dung chính của mỗi đoạn là gì?

Câu hỏi (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Bài văn chim họa mi hót gồm mấy đoạn? Nôi dung chính của mỗi đoạn là gì? Phần soạn bài Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật trang 123 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Bài văn gồm 4 đoạn:

– Đoạn 1 (Câu đầu) – (Mở bài tự nhiên)

Giới thiệu sự xuất, hiện của chim hoạ mi vào các buổi chiều.

– Đoạn 2 (tiếp theo đến mờ rủ xuống cỏ cây)

Tả tiếng hót đặc biệt của hoạ mi vào buổi chiều.

– Đoạn 3 (tiếp theo đến cuộc viễn du trong bóng đêm dày).

Tả cách ngủ rất đặc biệt của họa mi trong đêm.

– Đoạn 4 phần còn lại – (Kết bài không mở rộng)

Tả cách hót chào nắng sớm rất đặc biệt của họa mi

(BAIVIET.COM)