Bài văn trên có mấy đoạn? Em hãy đặt tên cho từng đoạn văn?

Giải câu 4 (Trang 90 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Bài văn trên có mấy đoạn? Em hãy đặt tên cho từng đoạn văn? Phần soạn bài Tập đọc: Đất Cà Mau, trang 89 – 90 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Bài văn trên có 3 đoạn:

– Đoạn 1 (từ đầu.… cơn dông): Mưa ở Cà Mau.

– Đoạn 2 (Cà Mau.… cây đước): Thiên nhiên ở Cà Mau, đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.

– Đoạn 3 (đoạn còn lại): Người Cà Mau.

(BAIVIET.COM)