Bài văn trên có 8 từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ 8 từ láy đó ?

Câu hỏi 6 (Trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Bài văn trên có 8 từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ 8 từ láy đó ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.

b) Vòi vọi, nghiêng nghiêng, phất phơ, vàng óng, sáng lóa, trùi trũi, tròn trịa, xanh lam.

c) Oa oa, da dẻ, vòi vọi, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa, nhà sàn.

Trả lời:

Bài văn trên có 8 từ láy Theo em tập hợp dưới đây thống kê đủ 8 từ láy đó:

– Chọn (a) : oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa

(BAIVIET.COM)