Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?

Câu hỏi 4 (Trang 108 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Trăng ơi…từ đâu đến ? trang 107 – 108 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Tác giả rất yêu trăng, rất quí mến và tự hào về quê hương đất nước.

(BAIVIET.COM)