Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu?

Câu hỏi 1: (Trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1) –  Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu? Phần soạn bài tập đọc Mùa thu của em trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 1.

Trả lời:

Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu: sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới.

(BAIVIET.COM)