Bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào?

Câu hỏi 2 (Trang 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào? Phần soạn bài Tập đọc: Truyện cổ nước mình trang 19 – 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện: Tấm Cám, Đèo cày giữa đường,…

(BAIVIET.COM)