Bài đọc trên có những trạng ngữ nào chỉ thời gian, chỉ nơi chốn?

Câu hỏi 3 (Trang 165 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Bài đọc trên có những trạng ngữ nào chỉ thời gian, chỉ nơi chốn? Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 4 tuần 35 trang 164 – 165 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Trạng ngữ chỉ thời gian: Có một lần, trong giờ tập đọc.

– Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Ngồi trong lớp.

(BAIVIET.COM)