Bài chính tả có mấy câu? Nêu các tên riêng trong bài?

Câu hỏi 1: (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Bài chính tả có mấy câu? Nêu các tên riêng trong bài? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông trang 87 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bài chính tả có 4 câu. Các tên riêng trong bài: Gái, Thu Bồn.

(BAIVIET.COM)