Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Những từ ngữ nào cho biết điều đó?

Câu hỏi 1 (Trang 138 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Những từ ngữ nào cho biết điều đó? Phần soạn bài Tập đọc: Không đề trang 138 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Bài thơ được Bác sáng tác khi Người đang ở chiến khu Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp

Các từ ngữ: Đường non, rừng sâu cho ta biết điều đó.

(BAIVIET.COM)