Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Câu hỏi 1 (Trang 137 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào? Phần soạn bài Tập đọc: Ngắm trăng trang 137 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh Bác đang bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ tại một nhà lao ở Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)