Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai ?

Câu hỏi 1: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai ? phần soạn bài tập đọc: Một mái nhà chung trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Ba khổ đầu nói đến mái nhà riêng của chim, của cá, của dím (nhím), của ốc, của em và của bạn.

(BAIVIET.COM)