Anh Thủy gặp anh A-lếch-xây ở đâu?

Câu hỏi 1 (Trang 46 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Anh Thủy gặp anh A-lếch-xây ở đâu? Phần soạn bài Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc trang 45 – 46 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Anh Thủy gặp A-lếch-xây ở một công trường xây dựng.

(BAIVIET.COM)