Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?

Câu hỏi 1: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Anh Núp được tỉnh cử đi đâu? Phần soạn bài tập đọc Người con của Tây Nguyên trang 103, 104 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Anh Núp được tỉnh cử đi dự Đại hội thi đua toàn quốc.

(BAIVIET.COM)