Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì ?

0 đánh giá

Câu hỏi 1: (Trang 112, 113 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? phần soạn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ trang 112, 113 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.

BAIVIET.COM

Gửi bình luận

Back To Top