Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 112, 113 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? phần soạn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ trang 112, 113 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.

(BAIVIET.COM)