Anh Ga-ga-rin làm gì trong thời gian bay?

Câu hỏi 3: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Anh Ga-ga-rin làm gì trong thời gian bay? Phần soạn bài tập đọc: Trên con tàu vũ trụ trang 136, 137 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời: 

Trong thời gian bay, anh Ga-ga-rin vừa chăm chú làm việc như theo dõi các thiết bị của con tàu, ghi mọi nhận xét vào cuốn sổ và ngắm cảnh thiên nhiên bên ngoài.

(BAIVIET.COM)