Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?

Câu hỏi 2: (Trang 144 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm? Phần soạn bài tập đọc Anh Đom Đóm trang 143, 144 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

(BAIVIET.COM)