Anh Đóm lên đèn đi đâu?

Câu hỏi 1: (Trang 144 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Anh Đóm lên đèn đi đâu? Phần soạn bài tập đọc Anh Đom Đóm trang 143, 144 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

(BAIVIET.COM)