Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm yên lòng mẹ?

Câu hỏi 3 (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm yên lòng mẹ? Phần soạn bài Tập đọc: Bầm ơi trang 130 – 131 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Để làm yên lòng mẹ, anh chiến sĩ dùng cách nói so sánh:

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Mưa phùn ướt áo tứ thân

Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu!

Ý anh muốn nói những việc con đang làm không sao sánh được với những vất vả, khó nhọc của mẹ nơi quê nhà, mẹ yên tâm, đừng lo nhiều cho con nữa.

(BAIVIET.COM)