Ai là “người lính dũng cảm” trong truvện này?

Câu hỏi 5: (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Ai là “Người lính dũng cảm” trong truvện này? Phần soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm trang 39 SGK Tiếng Việt Tập 1.

Trả lời:

Chính chú bé chui rào là “Người lính dũng cảm” trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.