Tiếng việt 5 Tập 1 – Soạn giải bài tập tiếng việt lớp 5 Tập 1

Tiếng việt lớp 5 Tập 1 – Soạn và giải bài tập SGK tiếng việt lớp 5 tập 1, Để học giỏi hơn môn tiếng việt 5 tập 1, Học tốt hơn giới thiệu chuyên mục giải bài tập tiếng việt 5 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập tiếng việt của học sinh lớp 5 tập 1. Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoài việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

soan tieng viet 5 - tap 1 - giai bai tap sgk mon tieng viet lop 5 - tap 1

Giải bài tập tiếng việt lớp 5 – Tập 1 – Soạn bài tiếng việt 5

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK tiếng việt lớp 5 – Tập 1

VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM – TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tuần 1 – Việt Nam – Tổ quốc em

 • Tập đọc: Thư gửi các học sinh
  Chính tả (Nghe – viết): Việt Nam thân yêu
  Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
  Kể chuyện: Lý Tự Trọng
  Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
  Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 2 – Việt Nam – Tổ quốc em

 • Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
  Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
  Tập đọc: Sắc màu em yêu
  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Tuần 2)
  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa (Tuần 2)
  Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 3 – Việt Nam – Tổ quốc em

 • Tập đọc: Lòng dân
  Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
  Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)
  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Tuần 3)
  Luyện tập về từ đồng nghĩa
  Luyện tập tả cảnh

CÁNH CHIM HÒA BÌNH – TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tuần 4 – Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
  Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
  Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
  Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
  Tập đọc: Bài ca về trái đất
  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Tuần 4)
  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
  Tập làm văn: Tả cảnh (Tuần 4)

Tuần 5 – Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
  Chính tả (Nghe – viết): Một chuyên gia máy xúc
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình
  Tập đọc: Ê-mi-li, con…
  Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (Tuần 5)
  Luyện từ và câu: Từ đồng âm
  Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc (Tuần 5)

Tuần 6 – Cánh chim hòa bình

 • Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai
  Chính tả (Nhớ – viết): Ê-mi-li, con…
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, Hợp tác
  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (Tuần 6)
  Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
  Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
  Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi
  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Tuần 6)

CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN – TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tuần 7 – Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Những người bạn tốt
  Chính tả (Nghe – viết): Dòng kinh quê hương
  Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
  Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
  Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Tuần 7)
  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tiết 2 (Tuần 7)

Tuần 8 – Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
  Chính tả (Nghe – viết): Kì diệu rừng xanh
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (Tuần 8)
  Tập đọc: Trước cổng trời
  Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh (Tuần 8)
  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa (Tuần 8)
  Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh – Tiết 2 (Tuần 8)

Tuần 9 – Con người với thiên nhiên

 • Tập đọc: Cái gì quý giá nhất
  Chính tả (Nhớ – viết): Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (Tuần 9)
  Tập đọc: Đất Cà Mau
  Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
  Luyện từ và câu: Đại từ
  Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận (Tuần 9)

ÔN TẬP GIỮA KÌ I – TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 5

 • Tiết 1 (Ôn tập giữa kì I)
  Tiết 2 (Ôn tập giữa kì I)
  Tiết 3 (Ôn tập giữa kì I)
  Tiết 4 (Ôn tập giữa kì I)
  Tiết 5 (Ôn tập giữa kì I)
  Tiết 6 (Ôn tập giữa kì I)
  Tiết 7 (Ôn tập giữa kì I)
  Tiết 8 (Ôn tập giữa kì I)

GIỮ LẤY MÀU XANH – TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tuần 11 – Giữ lấy màu xanh

 • Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
  Chính tả (Nghe – viết): Luật Bảo vệ môi trường
  Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
  Kể chuyện: Người đi săn và con nai
  Tập đọc: Tiếng vọng
  Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh (Tuần 11)
  Luyện từ và câu: Quan hệ từ
  Tập làm văn: Luyện tập làm đơn (Tuần 11)

Tuần 12 – Giữ lấy màu xanh

 • Tập đọc: Mùa thảo quả
  Chính tả (Nghe – viết): Mùa thảo quả
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường
  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (Tuần 12)
  Tập đọc: Hành trình của bầy ong
  Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
  Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
  Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tuần 13 – Giữ lấy màu xanh

 • Tập đọc: Người gác rừng tí hon
  Chính tả (Nhớ – viết): Hành trình của bầy ong
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (Tuần 13)
  Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
  Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tuần 13)
  Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
  Tập làm văn: Luyện tập tả người – Tiết 2 (Tuần 13)

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI – TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tuần 14 – Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
  Chính tả (Nghe – viết): Chuỗi ngọc lam
  Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại (Tuần 14)
  Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé
  Tập đọc: Hạt gạo làng ta
  Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp
  Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại – Tiết 2 (Tuần 14)
  Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tuần 15 – Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (Tuần 15)
  Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
  Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tuần 15)
  Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
  Tập làm văn: Luyện tập tả người – Tiết 2 (Tuần 15)

Tuần 16 – Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
  Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây
  Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ (Tuần 16)
  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (Tuần 16)
  Tập đọc: Thầy cúng đi viện
  Tập làm văn: Tả người
  Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ – Tiết 2 (Tuần 16)
  Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Tuần 17 – Vì hạnh phúc con người

 • Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường
  Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con
  Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (Tuần 17)
  Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
  Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
  Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
  Tập làm văn: Trả bài văn tả người

ÔN TẬP CUỐI KÌ I – TIẾNG VIỆT LỚP 5

Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5

 • Tiết 1 (Ôn tập cuối kỳ I)
  Tiết 2 (Ôn tập cuối kỳ I)
  Tiết 3 (Ôn tập cuối kỳ I)
  Tiết 4 (Ôn tập cuối kỳ I)
  Tiết 5 (Ôn tập cuối kỳ I)
  Tiết 6 (Ôn tập cuối kỳ I)
  Tiết 7 (Ôn tập cuối kỳ I)
  Tiết 8 (Ôn tập cuối kỳ I)

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn tiếng việt lớp 5 – Tập 1 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

(BAIVIET.COM)

Tiếng việt 5 Tập 1 – Soạn giải bài tập tiếng việt lớp 5 Tập 1
4 (80%) 2 Votes
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Giải bài tập Content

Mục học SGK Status
1

Tuần 1 – Việt Nam – Tổ quốc em

2

Tuần 2 – Việt Nam – Tổ quốc em

3

Tuần 3 – Việt Nam – Tổ quốc em

4

Tuần 4 – Cánh chim hòa bình

5

Tuần 5 – Cánh chim hòa bình

6

Tuần 6 – Cánh chim hòa bình

7

Tuần 7 – Con người với thiên nhiên

8

Tuần 8 – Con người với thiên nhiên

9

Tuần 9 – Con người với thiên nhiên

10

Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1

11

Tuần 11 – Giữ lấy màu xanh

12

Tuần 12 – Giữ lấy màu xanh

13

Tuần 13 – Giữ lấy màu xanh

14

Tuần 14 – Vì hạnh phúc con người

15

Tuần 15 – Vì hạnh phúc con người

16

Tuần 16 – Vì hạnh phúc con người

17

Tuần 17 – Vì hạnh phúc con người

18

Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1

Kèo nhà cái - soi keonhacai.com

Kèo nhà cái – Tỷ lệ kèo bóng đá keonhacai.com

Tỷ lệ keo nha cai - keonhacai.com vn soi kèo bóng đá CÁCH THẮNG TIỀN TỶ, tại đây các anh có thể ...
Tả con chó - Những bài văn miêu tả con chó hay nhất

Tả con chó – Những bài văn miêu tả con chó hay nhất

Mời các bạn cùng bài viết đón đọc bài văn mẫu tả con chó của các bạn học sinh lớp từ lớp 2 - 8 hay ...
Link xem trực tiếp Serbia vs Brasil World Cup năm 2018

Link xem trực tiếp Serbia vs Brasil World Cup năm 2018

Mời các bạn đón xem link trực tiếp Serbia vs Brasil tại World cup 2018 dưới đây là tổng hợp những ...
Thuyết minh về danh lam thắng cảnh - bài làm mẫu hay nhất

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh – bài làm mẫu hay nhất

Mời các bạn cùng bài viết tham khảo những bài thuyết minh về danh lam thắng cảnh được chọn lọc ...
Bảng chữ cái mới nhất, bảng chữ cái Tiếng Việt chuẩn bộ GD-ĐT

Bảng chữ cái mới nhất, bảng chữ cái Tiếng Việt chuẩn bộ GD-ĐT

Bảng chữ cái mới nhất nhằm giới thiệu cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con mình  bắt đầu học ...
Loading...

Gửi bình luận

Back To Top
20/10/2018 Thứ Bảy 20:30 PM
Hertha BSC 0 SC Freiburg 0
20/10/2018 Thứ Bảy 20:30 PM
1 FC Nuremberg 0 1899 Hoffenheim 0
20/10/2018 Thứ Bảy 20:30 PM
VfL Wolfsburg 0 Bayern Munich 0
20/10/2018 Thứ Bảy 20:30 PM
FC Augsburg 0 RB Leipzig 0
20/10/2018 Thứ Bảy 20:30 PM
Eintracht Frankfurt 0 Fortuna Dusseldorf 0